Nasz park został zbudowany w oparciu o normę PN EN 15567 Został skontrolowany i odebrany przez firmę certyfikującą "Polskie Parki Linowe", która wydała nam certyfikat "Bezpieczny Park Linowy"
Bezpieczny Park Linowy to program, który powstał aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
Ponieważ dla Fun Force bezpieczeństwo jest najważniejsze, przy projekcie i wykonaniu korzystaliśmy z wiedzy instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. Ich doświadczenie w budowie parków linowych zdobyte przy budowie kilkudziesięciu obiektów pozwoliło nam podnieść jakość wykonania i obsługiwania naszego parku. Nasze kryteria bezpieczeństwa oparte są o polskie normy, oraz o założenia zasad bezpiecznej asekuracji stosowane przez takie organizacje jak PZA (Polski Związek Alpinizmu), UIAA (Międzynarodowa Federacja Towarzystw Alpinistycznych)
Nasz park podlega corocznym rewizjom bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwają doświadczeni instruktorzy. Wykorzystujemy sprzęt dedykowany do użytku w parkach linowych.
Goście przed wejściem do parku linowego zostają wyposażeni w atestowany sprzęt asekuracyjny: uprzęże, lonże, karabinki, bloczki, kaski. Następnie instruktor wyjaśnia zasady posługiwania się tym sprzętem i pokazuje, w jaki sposób prawidłowo pokonać przeszkody. Uczestnicy powtarzają prezentowane czynności, a instruktor eliminuje ewentualne błędy. System asekuracji jest łatwy do opanowania, a jego prostota polega na wykonywaniu każdorazowo przy pokonywaniu kolejnej stacji tych samych czynności.
Po ukończeniu szkolenia instruktor dopuszcza osoby do wejścia na wysokie przeszkody trasy parku linowego. I tu również stosujemy specjalistyczne zabezpieczenia. Uczestnicy pokonują przeszkody pod nadzorem instruktorów, którzy pomagają w prawidłowym przejściu trasy. W każdym momencie uczestnik może wezwać instruktora prosząc o pomoc lub o ewakuacje z trasy.

Podstawowym elementem decydującym o bezpieczeństwie uczestniczących w zabawie są liny stalowe. Dzielimy je na liny nośne, na których wiszą różne elementy przeszkód, oraz liny asekuracyjne służące tylko do zabezpieczenia uczestnika przed upadkiem z wysokości. Oprócz liny rozciągniętej na przeszkodzie pomiędzy drzewami stosujemy także pętle asekuracyjne na podestach. Wykonane także z liny stalowej, oznaczonej kolorem czerwonym, przeprowadzają uczestników po podeście pomiędzy przeszkodami ułatwiając zabawę. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa używamy lin stalowych o wytrzymałości ok. 6 ton.

Ponieważ uczestnicy będą stosować zasady poruszania się na wysokości zaczerpnięte z alpinizmu, wszystkie zasady bezpieczeństwa oparte są o wymogi UIAA (Międzynarodowa Federacja Towarzystw Alpinistycznych), co gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa zabawy.

Dodatkowe informacje:
Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC.
Nasz personel jest profesjonalnie przygotowany do obsługi parku i posiada kwalifikacje niezbędne do obsługi uczestników.
Posiadamy wysokiej jakości sprzęt wyposażenia indywidualnego:
uprząż Speedy QB firmy Rock Empire
lonża tarzan firmy Camp
bloczek zjazdowy Wing firmy Camp
karabinek Nomad Bet Lock firmy Camp
kask Armor firmy Camp